zondag 29 maart 2020

Corona update 1

Dit bericht vind je onderaan ook in het Nederlands!

Dear all,

The coronavirus has the world in its power. Italy went more or less knock-out. And not only Italy. We can only make a deep bow for all the people working in healthcare!

With this letter we want to share an update about us. We are overwhelmed with all the messages from you, our guests. Thank you so much for all the care, support and encouragement. We hope that you, your family and friends are all fine and healthy.

Since 5 March we are home, also the kids. In short time more restrictions came. How are we doing? Fine actually. Being naturally isolated, we can handle staying at home. And we follow the prescriptions. We stay home and only once in two weeks we go shopping for groceries and other necessities. Only one person, with a form, and only in our own town.

The kids follow digital lessons. Nice to see how teachers and pupils find their way on the digital road. Our son Sem sometimes helps the teachers with the technical part. They use skype mostly, group conversation. Some discipline is necessary, because in the beginning there was a lot of giggling on the background, specially form the girls. So, they only put the microphone on when they have to answer a question. It works, lessons from half an hour and furthermore homework.

And we, as always in this time of the year, prepare the season. Connecting and cleaning the sanitary services and cutting the grass. Everything is almost ready. Occasionally we help with the construction of our house. But that is now also halted, at least for two weeks. We made it till the first floor now and the iron of the pillars are actually reaching almost the highest point.

If this season will be successful is of course the question. Ok, Italy does a great job handling the crisis. In our environment there are only a few cases, stable for this moment, and Semproniano is free from the virus till now. We are really proud of the Italians. We’ve never seen Italy so united. Many initiatives arise. The singing and clapping from the balconies are touching. What a quality Italy shows within this crisis.

However, at this moment, we live in very uncertain times. A time where the health of all of us is priority number one. We can only open our camping site when our governments say it can and when it is 100% save. Where possible we take precautions. Hygiene has never been more important.

For this season we have a lot of reservations and till now we received only 1 cancellation. That makes us very hopeful. Anyway, we prepare for opening later (or even not at all this season). We put this between parentheses for now if you don’t mind ;-). Because what do we do with the received payments? That, we want to do with the utmost care. As soon as we have more clarity, we let you know of course.

We wish you all the best. Stay healthy! And at the end it will be fine. Andrà tutto bene! That is what parents tell their kids in Italy. And the kids draw a beautiful rainbow. So nice!

Ci vediamo!

Bas & Domenica,
Ruben, Jorn, Sem & Cas


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Beste allemaal,

Het coronavirus zet de wereld op zijn kop. Italië, maar ook Nederland wordt hard geraakt. We kunnen alleen maar een hele diepe buiging maken voor alle hulpverleners! Diep respect!

Langs deze weg even een update van ons. We zijn overspoeld met appjes, mailtjes en telefoontjes van jullie, onze gasten, en dat voelt als een ongelooflijke steun in de rug. Dank je wel voor al die zorg en betrokkenheid. We hopen van harte dat het goed gaat met jullie en jullie familie en vrienden.

Sinds 5 maart zijn we thuis, ook de kinderen. Onwerkelijk en onwennig tegelijk. In korte tijd worden de maatregelen keer op keer aangescherpt. Er wordt nergens anders meer over gepraat. En hoe gaat het dan met ons? Goed eigenlijk, kunnen we wel zeggen. Van nature leven we een beetje in quarantaine, dus daar hebben we niet zoveel moeite mee. We houden ons verder aan de restricties. We zijn thuis, allemaal, en één keer in de twee weken doen we boodschappen. Eén persoon, met formulier en alleen binnen de eigen gemeente.

Voor de kinderen is inmiddels een digitale ‘leerweg’ gevonden. Grappig om te zien hoe Sem soms de juffies en meesters helpt met de techniek. Ze werken vooral met skype, groepsgesprek. Een beetje etherdiscipline is dan wel nodig, blijkt al snel, want op de achtergrond hoorde je permanent een hoop gegiechel, vooral van de meiden. Alle kinderen zetten daarom alleen de microfoon aan als ze een vraag moeten beantwoorden. Zo gaat het goed. Lesjes van een half uur en verder gewoon huiswerk maken.

En wij doen eigenlijk vooral wat we altijd doen, ons seizoen voorbereiden. Sanitair beitsen, alles aansluiten en poetsen en veel maaien. Alles is al zo goed als klaar. Daarnaast hier en daar een klus bij de bouw van ons huis. Die is sinds kort ook stilgelegd, voor tenminste twee weken. We zijn wel aardig gevorderd en hebben de verdieping gestort. Langzaam gaan we de hoogte in, het ijzer van de pilaren reikt al bijna tot het hoogste punt.

Hoe komend seizoen eruit gaat zien is nog maar de vraag. Ok, Italië pakt de crisis goed aan. En in onze directe omgeving is er slechts een enkele besmetting, het aantal blijft op dit moment zo goed als stabiel, en onze gemeente Semproniano is nog altijd vrij van het virus. We zijn ontzettend trots op de Italianen. Nog niet eerder hebben we het land zo verenigd gezien. Er ontstaan allerlei initiatieven. Het zingen en klappen ontroeren. Wat een kwaliteit laat dit land in crisis zien.

Hoe dan ook, we leven op dit moment in een onzekere tijd. Een tijd waarin onze gezondheid de hoogste prioriteit heeft. We gaan daarom pas open wanneer de overheden aangeven dat dat kan en als het 100% veilig is. Waar het kan nemen we natuurlijk voorzorgsmaatregelen op onze locatie. Hygiëne is meer dan eens belangrijk.

We hebben voor dit seizoen veel reserveringen staan, en tot nu toe nog maar 1 annulering ontvangen. Dat stemt ons ook zeer hoopvol. Toch zijn we voorbereidingen aan het treffen voor als we later opengaan (of zelfs helemaal niet open kunnen dit seizoen). Dat zetten we nog maar even tussen haakjes ;-). Want wat doen we dan bijvoorbeeld met de gedane (aan)betalingen? Dat willen we doen met de grootste zorg en gaan we de komende periode verder vormgeven. Als we meer duidelijkheid hebben, berichten we uiteraard weer.

We wensen jullie allemaal heel veel sterkte. Blijf gezond! En uiteindelijk komt het goed. Andrà tutto bene! Dat is wat ouders hun kinderen hier vertellen. En de kinderen tekenen er een prachtige regenboog bij. Mooi he!

Ci vediamo!

Bas & Domenica,
Ruben, Jorn, Sem & Cas